Христина Болюх “Присутність”

Ключем до відображення сьогодення є абстракція.
Мистецький напрям, який будується на емоціях та
внутрішніх переживаннях.
Для присутності в мистецтві важливим є не
завершення дії, замкнутість образу в його
кінечності, а живе розкриття його неповторності.
Враження присутності підсилюється тим, що саме
ми ніби зненацька його застаємо. Спостереження
розкривається в зовнішній характеристиці
зображуваного предмету, який може бути
представлений безпосередньо, мовби віч-на-віч, в
усій повноті буття, його “абсолютній присутності”.
Тут усе зупинилося, ніби в кадрі, застигло в
контрасті динаміки, насиченого пластичною
цілісністю кольору. Але ви не скажете, що самі
картини не несуть в собі присутності. Вони
буквально втягують глядача своєю динамікою
контрасту кольорів, рельєфу, статики і руху,
філософського значення.
Автор залишає можливість глядачу самостійно
синтезувати відчуття, створюючи в уяві цілісні
образи.