“Вівтарі” в Галерея 1,8 м³

Спільний проект Мар’яна Пирожка та Юлі Долинської – “Вівтарі”
(домашні).
Багатошаровий, магічно-публіцистичний, документально-
мультимедійний проект…
Побіжне дослідження еволюції людських бажань… які
трансформуються у ритуальні дії і фанатичні культи… що стали
вже невід’ємною, тому незримою частиною людства…
Спостереження за їх метаморфозою від містично-романтичного
першобутнього до вже сталого, соціально звиклого…
Інтерпретації на тему сучасних, неявних ритуальних ініціацій і їх
розвитку в суспільстві…
“Вівтарі” – кульмінація, метафоричний висновок цих досліджень,
спроба візуалізувати власне трактування, укомплектоване в одне
ціле – домашній “Вівтар”, у форму, що дозволяє стисло, але
довершено передати певні смисли і відчуття того чи іншого
культу…
Культ – це своєрідна витяжка з еволюції людських бажань…
апофеоз фанатизму… кінцева цятка самоофірності…
Тож галерея “1,8 м³” якнайкраще пасує для проявлення
“вівтарів”…
Кожен “Вівтар” розділений на три складові:

1 – сам “Вівтар”, розміщений у галереї-циборії (вівтар під
балдахіном), у центрі якого метафоричний іконостас
(ретабло), оточений артефактами, – прикликає до “великого
жертовника”… культового дійства…

2 – інформаційний стенд з житієм – поясненням
“іконостасних” ілюстрацій: історії зображених речей, їх
функціональність та генеза… інформація для самоосвіти…
змога до неквапних висновків…

3 – аудіослід – наближення до “Вівтарної” літургії… момент
схопленого у звуці ритуалу… містичний речитатив-
молитва…

Вівтар перший – це результат досліджень культу “Зцілення”,
інстинктивного бажання самозбереження… ілюстративна і
предметна фіксація його еволюції… від першобутнього культу
офірності, романтичного шарлатанства… до культу
фармацевтичного та його ролі в суспільстві…
Переосмислення явища медичного… його функцій та впливів на
нас і наше довкілля… обрядовість сьогодення… вакцинація,
медичне страхування, містична суміш задокументованого
історичного і сакрального незримого…
Супровідні тексти є певним довідником, що містить
задокументовані факти про медичні препарати та аксесуари
медичного застосування… довідка-тлумачення зображень
“Ретабло Зцілення”…
Аудіосупровід як літургічне трактування фактів з історії мистецтва
зцілення… сучасна алегорія на архаїчні ритуали… вакцинація як
ініціація… пігулка як проскурка… медична рецептура як
молитва… кров як першоофірність… зцілюю-зцілюю-зцілюю… і
так аж до смерті…
Усе це разом і являє собою завершений (на даному етапі
розвитку) та цілісний об'єкт поклоніння чомусь, умовно
сакральному… вже давно не від'ємному та незримо
супроводжуючому усе життя… сталість і звичність пожиттєвого
ритуалу… що і є тією алюзією на першожертовність, що зазвичай є замаскованою вже сталими вимогами “цілющих сфер” роду
людського…