Виставка Мар’яни Косики “Звіди”

Кожній людині з народженням визначено певну місію. Але шлях до її реалізації треба віднайти самостійно. Часто це – шлях, довжиною в життя…
Здатність до пізнання, залучення і розкриття внутрішніх ресурсів дарує людині певність в собі та в віднайдення свого місця в життєвій системі координат. Врешті, людина будує довкола світ, який є інтроспекцією її внутрішнього духовного стану.
Мисткиня прагне занурення в ці душевні метушіння, розуміння і ототожнення своїх почуттів з емоціями оточуючих і, власне, усвідомлення і виокремлення своєї особливості, індивідуальності.
Результатами творчих і філософських пошуків авторка ділиться з глядачем, сміливо використовуючи поєднання різних технік і стилів. Тут немає настроїв спротиву, напруги у меті чи протесту. Тут – просто людина, емоція, простір та форма зображення, як спосіб передати думки, переживання та сподівання.
Важливим є наше відчуття часу і цінностей, ставлення до пам’яті, осмислення майбутнього і окреслення власної системи мислення…

Кураторка Вікторія Шатковська